Welcome to Weblog Samouay Portal
F

Tại sao trong bữa cơm cuối cùng của tử tù thời xưa luôn có một miếng thịt sống?

Tại sao trong bữa cơm cuối cùng của tử tù thời xưa luôn  có một miếng thịt sống?

No comments:

Post a Comment