Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ຜ16 ,ດ່ານລາໄລ ລາວ-ຫວຽດ - Cột mốc biên giới R16 ,Cửa khẩu Lalay

ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ຜ16 ,ດ່ານລາໄລ ລາວ-ຫວຽດ - Cột mốc biên giới R16 ,Cửa khẩu Lalay.


ຖ່າຍ - Chụp: 29 / 09 / 2008


No comments:

Post a Comment