Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ກົມປ່າໄມ້ ແລະ WWF-Laos ຮ່ວມກັນອະນຸຮັກປ່າໄມ້ຕາມຊາຍແດນ ພາກໃຕ້ລາວ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ເອລາວັນ ຣີເວີໄຊ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ, ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ວາງແຜນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຕາມແລວຊາຍແດນ (CARBI) ລະຫວ່າງພາກກາງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ໄລຍະ II, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ, ການນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການອະນຸຮັກຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດສາຍພູຫລວງ ໂດຍການນຳໃຊ້ຮູບແບບ ການອະນຸຮັກທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊິ່ງຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ. ຕາງໜ້າເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ຫົວໜ້າອົງການ ກອງທຶນອະນຸຮັກທຊາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ສັງທອງ ສຸທໍາມະໂກດ ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກພະ ແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຂວງ ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໄລຍະເວລາ 6 ປີ (2019-2025) ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ KFW, ອົງການ WWF ເຢຍລະມັນ, ສຳນັກງານ ເພື່ອການຮ່ວມມື ພັດທະນາສາກົນ ສະວີເດນ, ອົງການ WWF ສະວີເດນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟິນແລນ ແລະ ອົງການ WWF ຟິນແລນ ຈຳນວນ 3.3 ລ້ານກວ່າຢູໂຣ (32 ຕື້ກວ່າກີບ). ກິດຈະກຳຫລັກຂອງໂຄງການປະກອບ ມີ: ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຫລັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນໃນການຄ້າຂາຍໄມ້ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ລວມມີ ສົນທິສັນຍາ CITES ແລະ ແຜນງານ FLEGT, ພ້ອມກັນນີ້ ຈະເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ພັດທະນາກົນໄກ ການເງິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ.

ທ່ານ ສັງທອງ ສຸທໍາມະໂກດ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກວມເອົາເຂດສາຍພູຫລວງ ມີເນື້ອທີ່ກວມເອົາປະມານ 300.000 ເຮັກຕາ, ເຊິ່ງນອນໃນ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເມືອງກະລືມ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ເມືອງ ສະໝ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ກວາງຈິ, ແຂວງ ເທືອ ທຽນ ເຫ້ ແລະ ແຂວງ ກວາງນຳ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ. ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃນເຂດສາຍພູຫລວງ ປັດຈຸບັນ ກຳລັງຖືກທຳລາຍເນື່ອງຈາກການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການຫັນປ່ຽນ ພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ການລ່າສັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ໂຄງການ CARBI ໄລຍະ 1 ໄດ້ສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາໃນເດືອນເມສາ ປີ 2017, ເຊິ່ງມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 6 ປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃນການປົກປັກ ຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ການຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສຳເລັດ ແມ່ນຍັງຈຳກັດ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຂອງສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມງານຍັງບໍ່ພຽງພໍ.

No comments:

Post a Comment