Welcome to Weblog Samouay Portal
F

Những đoạn Macro hữu ích trong Google Sheet

Macro (Code) dành cho Google Sheets để giúp bạn có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Bạn chưa biết làm như thế nào để chạy 1 macro trong Google Sheets? Hãy theo dõi bài viết sau đây:

1, Macro chuyển toàn bộ công thức sang giá trị ở Sheet hiện tại:


No comments:

Post a Comment