Welcome to Weblog Samouay Portal
F

[Excel 11] ໃສ່ເລກລໍາດັບແບບເອົາໂຕ - Tự động điền số thứ tự

ໃສ່ເລກລໍາດັບແບບເອົາໂຕ - Tự động điền số thứ tự
Formula: A3 =IF(B3="","",COUNTA($B$3:B3))


No comments:

Post a Comment