Welcome to Weblog Samouay Portal
F

Cách gạch ngang giữa chữ trên Word

Để kẻ ngang chữ trong Word, đầu tiên ta bôi đen toàn bộ phần văn bản muốn chuyển đổi:


Sau đó, tại thẻ Home chọn Font:


Tại hộp thoại Font đánh dấu vào tùy chọn Strikethrough:


No comments:

Post a Comment