Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ເພີ່ມຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກແກ໊ດຊີວະພາບ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ລາວ

ຂປລ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດແກ໊ດ ຊີວະພາບ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ຊົນນະບົດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກແກ໊ດຊີວະພາບລາວ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ພະ ນັກງານ ຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 45 ທ່ານ ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ ຫາ 26 ທັນວາ 2019 ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.
ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ສຳມະນາກອນ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍ ຈາກຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ທີ່ມີປະສົບການຈາກ ສປ ຈີນ ໂດຍສະເພາະ ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສ້າງບໍ່ອາຍແກ໊ດຊີວະພາບ ຢູ່ສະຖານທີ່ຕົວຈິງ.

No comments:

Post a Comment